MR J.P. (JUAN) SANCHEZ MONTOTO
Juan Sanchez voert een algemene praktijk, met een accent op het bestuurs- en strafrecht.
Zijn bijzondere interesse gaat uit naar het grensgebied tussen bestuurs- en privaatrecht.
De laatste jaren heeft hij zich verdiept in Europees- en internationaalrechtelijke onderwerpen.

OPLEIDING
Juan Sanchez heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zijn doctoraalscriptie had als onderwerp: openbare taakbehartiging door gemeenten langs privaatrechtelijke weg.
Deze scriptie was de eerste overzichtsstudie naar de hantering van het goedkeuringsrecht door het college van gedeputeerde staten bij gemeentelijke ‘privatiseringsbesluiten’ ingevolge artikel 155 (oud) Gemeentewet.

RECHTSGEBIEDEN
(Algemeen) bestuursrecht
Vreemdelingenrecht
(Algemeen) contractenrecht
Europees en internationaal recht